Členovia

Adam Brada
Peter Dostál
Andrej Dudáš
Anna Holcingerová
Romana Kováčová
Viera Lehoťáková
Lenka Litvová
Michaela Markusková
Marian Moravanský
Štefan Sasinek
František Seewald
Karol Šiška
Alica Stopková
René Lea El Taifi
Laura Robin El Taifi
Viera Teplická
Eduard Baraniak

Výbor klubu

Predseda: Veronika Barbiriková
Podpredseda: Mário Hanusek
Hospodár: Tibor Štvrtecký
Hlavný výcvikár: Miloš Bočkai
Pokladník: Martina Gaži

Čestní členovia

Miroslav Hollý
Marek Lenárd
Vincent Šutý
Tatiana Stránovská

Hosťujúci členovia

Marian Dzurjovčin
Alžbeta Jamnikar-Hinerová
Zuzana Nosková
Štefan Slezák