Organizovaný výcvik pre členov klubu

Organizované tréningy pre členov klubu s figurantom (poslušnosť, obrana) prebiehajú:

  • v nedeľu na cvičisku v Devínskej Novej Vsi o 10:00
  • vo štvrtok na cvičisku v Devínskej Novej Vsi (podľa dohody členov, spravidla od 17:00)

Tréning stôp podľa dohody.

Individuálny výcvik pre členov klubu

Individuálne tréningy kedykoľvek, okrem hodín vyhradených pre výcvikové kurzy, na cvičisku v Devínskej Novej Vsi.