Anna Holcingerová a Kubko Kelador sa zúčastnili obedience preteku v RSDC hale v Pezinku a splnili limit skúšky OB1 na veľmi dobre. Gratulujeme!