Členovia klubu

Členovia klubu

 • Adam Brada
 • Peter Dostál
 • Andrej Dudáš
 • Anna Holcingerová
 • Romana Kováčová
 • Viera Lehoťáková
 • Lenka Litvová
 • Michaela Markusková
 • Marian Moravanský
 • Štefan Sasinek
 • František Seewald
 • Karol Šiška
 • Alica Stopková
 • René Lea El Taifi
 • Laura Robin El Taifi
 • Viera Teplická
 • Eduard Baraniak

Výbor klubu

Predseda: Veronika Barbiriková
Podpredseda: Mário Hanusek
Hospodár: Tibor Štvrtecký
Hlavný výcvikár: Miloš Bočkai
Pokladník: Martina Gaži

Čestní členovia

 • Miroslav Hollý
 • Marek Lenárd
 • Vincent Šutý
 • Tatiana Stránovská

Hosťujúci členovia

 • Marian Dzurjovčin
 • Alžbeta Jamnikar-Hinerová
 • Zuzana Nosková
 • Štefan Slezák