Členovia klubu

Členovia klubu

 • Veronika Barbiriková
 • Štefan Slezák
 • Tibor štvrtecký
 • Viera Lehoťáková
 • Martina Gaži
 • Adam Brada
 • Anna Holcingerová
 • Romana Kováčová
 • Lenka Litvová
 • Lenka Baraniaková
 • Eliška Hatríková
 • Marian Moravanský
 • Alica Stopková
 • Viera Teplická
 • Eduard Baraniak
 • Mário Klas
 • Pavla Benčatová

Výbor klubu

Predsedníčka: Veronika Barbiriková
Podpredseda: Štefan Slezák
Hospodár: Tibor Štvrtecký
Hlavná výcvikárka: Viera Lehoťáková
Pokladníčka: Martina Gaži

Čestní členovia

 • Miloš Bočkai
 • Mário Hanusek
 • Miroslav Hollý
 • Peter Dostál
 • Marek Lenárd
 • Vincent Šutý
 • Tatiana Stránovská

Hosťujúci členovia

 • Marian Dzurjovčin
 • Chiara Karasová