Kurzy základnej poslušnosti

Kurzy základnej poslušnosti psov všetkých plemien

Ak sa do začiatku kurzu nestihnete prihlásiť, v prípade dostatočného záujmu (minimálne 5 cvičiacich dvojíc) bude otvorený ďalší kurz. O termínoch otvorenia ďalšieho kurzu sa môžete kedykoľvek informovať u vedúcich kurzov. 

Základné informácie:

 • Vek: od 5 mesiacov
 • Trvanie kurzu:  25 výcvikových hodín
 • Počet psov: max.6
 • Výcviková hodina: 45 min
 • Frekvencia: 2x do týždňa

 

Náplň kurzu:

 • Náplňou kurzu sú najmä základné cviky poslušnosti psaso zameraním na ovládateľnosť psa v každodenných situáciách
 • Kurz je ukončený skúškou SOP(skúška ovládateľnosti psa – nie je povinná), po úspešnom absolvovaní tejto skúšky majiteľ psa obdrží osvedčenie o absolvovaní skúšky (na základe tohto osvedčenia niektoré mestské časti poskytujú zľavu z dane za psa)
 • Kurzu sa môžu zúčastniť všetky druhy psov (s PP aj bez PP)

 

Skúška SOP:

 • Privolanie psa
 • Chôdza pri nohe na vodítku
 • Polohy pri nohe psovoda (sadni, ľahni, vstaň)
 • Dlhodobé odloženie (50 krokov)
 • Nevšímavosť voči osobám a psom
 • Odmietanie potravy z ruky pomocníka a zo zeme

 

Cena: 250 €

Platba za kurz na úvodnej hodine

Kontakt