Pokročilý kurz

POKROČILÝ KURZ psov všetkých plemien

Predmetný kurz je určený pre psovodov respektíve majiteľov psov, ktorí absolvovali kurz základnej poslušnosti alebo psov pripravených na predmetný kurz prostredníctvom vlastného výcviku. Schopnosti psa posúdi vedúci kurzu.

Základné informácie:

  • Vek: Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie Kurzu základnej poslušnosti
  • Trvanie kurzu:  10 hodín
  • Počet psov: max.10
  • Výcviková hodina: 50 min
  • Frekvencia: 1x do týždňa

Náplň kurzu:

  • Náplňou kurzu sú pokročilé cviky poslušnosti psa so zameraním na ovládateľnosť psa v každodenných situáciách
  • Pridané sú cviky zo skúšobných poriadkov obedience a IGP

Cena: 120 €

Platba:  Na začiatku kurzu

Kontakt

Výcvikárka: