História klubu

História klubu

História klubu siaha až do predchádzajúceho storočia. Najväčší rozmach zaznamenal, tak ako všetky ostatné nekomerčné združenia zamerané na výcvik psov, v časoch Zväzarmu. V tomto období patril do skupiny bratislavských cvičákov a všetci ho poznali pod označením „1“ ( „jednička“). V klube pôsobilo veľa známych osobností slovenskej kynológie vrátane reprezentantov. Zmenou režimu sa stratila podpora podobných aktivít zo strany štátu, čo sa nepriaznivo odzrkadlilo na klube, rovnako ako na celej civilnej kynológii zameranej na výcvik.

V 90. rokoch bol vytvorený klub MKK CANIS, ktorý nadviazal na tradície a napriek strate podpory od štátu si stále udržiaval vysokú úroveň výcviku. Ďalší zlom v činnosti klubu prišiel koncom 90. rokov, kedy klub prišiel o výcvikový priestor na Poliankach. Vzhľadom na „neporiadok“ v dokumentácii Zväzarmu, ktorý niektorým ľuďom prišiel vhod, sa údajne „stratili“ dokumenty preukazujúce prevod pozemkov na Zväzarm a tým pádom magistrát s nimi nakladal ako s pozemkami mesta. V 1997 bratislavský magistrát prenajal výcvikový priestor Slobode zvierat. Vo vopred prehranom boji, kedy magistrát umelo postavil MKK CANIS do úlohy nepriateľa útulku pre opustené a týrané zvieratá a rozpútal voči nemu mediálnu vojnu, bol klub nútený výcvikový priestor uvoľniť. Magistrát našiel „vynikajúci“ spôsob ako riešiť chov psov v mestách……

V roku 2003 sa členom klubu podarilo nájsť náhradný pozemok v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, kde fungujeme dodnes. Pozemok je len v prenájme, tak stále hľadáme vhodný priestor v Bratislave, ktorý by sa dal za symbolickú cenu odkúpiť alebo aspoň dlhodobo prenajať. Zopár obrázkov z premeny poľa na výcvikový priestor nájdete vo fotogalérii. V roku 2004 bol klub premenovaný z MKK CANIS na Klub športovej kynológie 1. V súčasnosti sa väčšina členov venuje výcviku podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Naši členovia sa zúčastňujú väčších aj menších pretekov podľa IPO a v posledných rokoch sú pravidelne súčasťou reprezentačného mužstva Slovenska na majstrovstvách sveta nemeckých ovčiakov (WUSV) a pracovných plemien (FCI).