25.9.2020 sa našom cvičisku uskutočnia skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP. Rozhodca: Dušan Majtas

Pre bližšie informácie a prihlasovanie nás kontaktujte