Anna Holcingerová a Kubko Kelador sa zúčastnili obedience preteku

  • Anna Holcingerová a Kubko Kelador sa zúčastnili obedience preteku, kde obsadili krásne 3. miesto a splnili limit skúšky OBZ na veľmi dobre.