Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO

13.5.2018 sa u nás na cvičisku konali skúšky v kategóriach BH/VT, IPO1 a APr2. Skúšok sa zúčastnilo 6 tímov, rozhodoval p. Strasser.

Ďakujeme členom klubu, ktorí sa organizačne zúčastnili a prispeli k výbornému priebehu skúšok. Taktiež ďakujeme figurantovi Richardovi Holíkovi za korektné odfigurovanie a intenzívnu prípravu našich psov.

Z nášho klubu limit skúšky splnili:

Viera Teplická a Bready Greys Forrento – BH/VT
Veronika Barbiriková a Dodge Betkin dvor – IPO1
Miloš Bočkai a Valter spod Lazov – IPO1
Lenka Litvová a Muraco la Blankpapilio – APR2