Venujme 2% psím športovcom!

Tlačivo na stiahnutie nájdete tu: Vyhlasenie2023_KSK1 .

    1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
    2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Organizácia:

IČO: 31782132
Obchodné meno: Klub športovej kynológie 1
Sídlo: 84101 Bratislava , Lysákova 6
Právna forma: Občianske združenie

2 pecenta z dani pre KŠK1