Nový kurz základnej poslušnosti

Nový skupinový kurz poslušnosti pod vedením Martiny Gaži budeme otvárať začiatkom marca 2022.

Pre viac informácií kontaktujte výcvikárky