Nový kurz základnej poslušnosti začína September 2023

Nový skupinový kurz poslušnosti pod vedením Martiny Gaži budeme otvárať začiatkom septembra 2023.

Pre viac informácií kontaktujte výcvikárky