Kurz základnej poslušnosti 2022

Kurz základnej poslušnosti pre začiatočníkov pod vedením Martiny Gaži budeme otvárať v septembri 2022.

Vek: od 5 mesiacov

Trvanie kurzu:  25 výcvikových hodín

Počet psov: max.6

Výcviková hodina: 45 min

Frekvencia: 2x do týždňa

Náplň kurzu:

– Náplňou kurzu sú najmä základné cviky poslušnosti psa so zameraním na ovládateľnosť psa v každodenných situáciách

– Kurz je ukončený skúškou SOP (skúška ovládateľnosti psa – nie je povinná), po úspešnom absolvovaní tejto skúšky majiteľ psa obdrží osvedčenie o absolvovaní skúšky (na základe tohto osvedčenia niektoré mestské časti poskytujú zľavu z dane za psa)

– Kurzu sa môžu zúčastniť všetky druhy psov (s PP aj bez PP)

Skúška SOP:

  • Privolanie psa
  • Chôdza pri nohe na vodítku
  • Polohy pri nohe psovoda (sadni, ľahni, vstaň)
  • Dlhodobé odloženie (50 krokov)
  • Nevšímavosť voči osobám a psom
  • Odmietanie potravy z ruky pomocníka a zo zeme

Cena: 250 €

Platba za kurz na úvodnej hodine

Výcvikárka:

Martina Gaži

martina.lakota@gmail.com

0907 755 759