Nový kurz základnej poslušnosti

V sobotu 6.7.2019 otvárame nový kurz pod vedením Alice Stopkovej. Výcvik bude prebiehať dvakrát týždenne, a to v utorok a v nedeľu o 19:00.

Kapacita kurzu je už naplnená, v prípade záujmu sa môžete hlásiť na nasledujúci kurz základnej poslušnosti, ktorý začne v septembri.

Viac info o kurzoch a kontakt na výcvikárku nájdete tu