Nový kurz základnej poslušnosti

Ďalší skupinový kurz, pod vedením Martiny Gaži, začína v nedeľu 15.3.2020.

Viac informácií o kurzoch a kontakt na výcvikárku nájdete tu