Nový kurz základnej poslušnosti

Ďalší skupinový kurz, pod vedením Martiny Gaži, začne v septembri 2020.

Viac informácií o kurzoch a kontakt na výcvikárku nájdete tu.