Nový kurz základnej poslušnosti

  • Najbližší skupinový kurz poslušnosti, ukončený skúškou SOP, začne koncom septembra 2021.

Pre viac informácií kontaktujte výcvikárky