Nový termín skúšok

Nový kurz základnej poslušnosti

Nový termín skúšok

Nový kurz základnej poslušnosti

Nový kurz základnej poslušnosti

Nový kurz základnej poslušnosti

Ukončenie kurzu skúškou SOP

Nový kurz základnej poslušnosti

1. kvalifikačné preteky na Majstrovstvá sveta WUSV a FCI 2019

Skúška SOP

Nový kurz základnej poslušnosti

Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO

Nový kurz základnej poslušnosti

Skúška SOP

Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO

Alica Stopková s Gardienom zložili skúšku BH/VT

Nový kurz základnej poslušnosti

Anna Holcingerová a Kubko Kelador splnili limit skúšky OB1

Výročná klubová schôdza

Otvárame nový kurz základnej poslušnosti!

Anna Holcingerová a Kubko Kelador sa zúčastnili obedience preteku